Poznaj możliwości OptiMED24


Gabinet - EDM

Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej:
 • elastyczne tworzenie i dostosowywanie szablonów kart wizyty do potrzeb lekarza oraz danej specjalności
 • wystawianie i wydruk recept i skierowań, możliwość dołączenia zewnętrznej dokumentacji medycznej do systemu
 • dostęp do słownika kodów ICD-9, ICD-10 i aktualnej bazy leków
 • możliwość sygnowania wytworzonej dokumentacji podpisem elektronicznym

Rejestracja

Szybka i prosta rejestracja pacjentów na wizyty:
 • obsługa rejestracji bezpośredniej i telefonicznej
 • internetowa rejestracja na wizytę (e-rejestracja)
 • wysyłka powiadomień (SMS, e-mail) o statusie wizyty
 • integracja z eWUŚ
 • tworzenie grafików pracy, efektywne zarządzanie pracą personelu medycznego
 • zmiana terminu wizyty metodą przeciągnij i upuść
 • wystawianie dokumentów sprzedażowych
 • dodawanie zewnętrznej dokumentacji medycznej pacjenta
 • planowanie cyklu rehabilitacji i rejestracja do medycyny pracy

Rozliczenia z NFZ

Szybkie i zautomatyzowane prowadzenie rozliczeń z NFZ dedykowane jednostkom świadczącym usługi z zakresu m.in. POZ, KAOS, AOS, stomatologii:
 • import kontraktów NFZ, rozliczanie i sprawozdawanie przez Internet
 • automatyzacja procesu rozliczania
 • wykrywanie i sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych
 • sprawna korektę rozliczeń
 • bieżąca aktualizację systemu do obowiązujących regulacji NFZ

Rehabilitacja

 • Przyjazna dla użytkownika opcja planowania cyklów rezerwacji: cyklu wizyt dla danego pacjenta z uwzględnieniem liczby niezbędnych powtórzeń, czasu trwania zabiegów oraz przerw między kolejnymi zabiegami
 • Optymalne planowanie zabiegów z odpowiednim wykorzystaniem bazy sprzętowej i personelu
 • Szybka realizacja zleconych świadczeń

Punkt Pobrań

 • Zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne
 • Obieg dokumentacji w postaci elektronicznej zintegrowany z Modułem Gabinet i Rejestracja
 • Wyszukiwanie zleceń oraz rejstracja pobranych materiałów
 • Możliwość wykorzystania czytników kodów paskowych
 • Moduł w pełni zintegrowany z popularnymi w Polsce systemami laboratoryjnymi

Medycyna Pracy

 • Kompleksowa obsługa świadczeń z zakesu medycyny pracy
 • Szybki dostęp do dokumentacji pacjenta oraz planowanych specjalistycznych konsultacji
 • Generowanie zleceń, skierowań i recept oraz dokumentów niezbędnych do orzecznictwa
 • Sprawna rejestracja pacjentów

Cenniki i Pakiety

 • Tworzenie, definiowanie i zarządzanie cennikami, pakietami medycznymi, słownikami świadczeń, umowami z kontrahentami, promocjami i rabatami
 • Zarządzanie świadczeniami przysługującymi w ramach pakietów medycznych (np. abonament, prywatne ubezpieczenie, świadczenia medycyny pracy)
 • Masowe operacje na cennikach i pakietach, pozwalające na optymalizacje czasu pracy

Finanse

 • Wystawianie dokumentów sprzedażowych (rachunków, faktur, paragonów)
 • Integracja i obsługa drukarek fiskalnych
 • Możliwość integracji z Comarch ERP Optima

Prowizje

 • Indywidualne rozlyiczanie pracowników w systemie prowizyjnym na podstawie zrealizowanych świadczeń medycznych
 • Automatyczne obliczanie prowizji (w modelu ryczałtowym, na podstawie udziału w przychodach lub zyskach)

Analizy i Raporty

 • Sprawne zarządzanie placówką medyczną i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów
 • Dostęp do pakietu zdefiniowanych raportów, tworzenie indywidualnych, zaawansowanych analiz i zestawień w oparciu o dane zgromadzone w systemie
ITAKA - Komputeryzacja Przedsiębiorstw Copyright © ITAKA 2015
logo firmy Intel
logo firmy Microsoft
logo firmy Dell
logo Enova
logo firmy Comarch
logo firmy Sage
logo firmy Fujitsu
logo firmy HP
logo firmy Eset
logo firmy Slican
logo firmy Chandney Software
logo firmy Eset